Karl Storz Rigid Laparoscopes

Rigid Laparoscopes from Karl Storz